Доц. д-р Костадин Нушев

В критични моменти като днешния, когато над цялото общество е надвиснала реална опасност, дарителството и благотворителните инициативи са жива и действена практическа проява на доброто, чрез които всички заедно трябва да се борим срещу общата опасност и надвисналото над живота и здравето на много хора неочаквано бедствие.

Св. Йоан Милостиви, празнува се на 12 ноември

Дарителството е проява на висок морал и грижа за ближните, което може да се разглежда от различни философски и нравствени перспективи. Безспорно е, че всеки акт на дарителство е проява на благородство, щедрост и хуманност, които разкриват, особено в критични за обществото моменти, същинската човечност и дълбоките морални основи на междучовешките отношения. От гледна точка на християнската етика, която до голяма степен определя нашите нравствени критерии за добро и зло, дарителството е проява на милосърдие и на същинско добротворство. Да даряваш безкористно от своите блага на нуждаещите се, и то в труден и критичен момент, е най-чистата проява на действена любов към ближните. От християнска гледна точка е добре пред Бога, когато вършим милосърдие, както се казва в Евангелието „лявата ръка да не знае какво прави дясната“ и „да не тръбим пред човеците, за да ни видят“ както гласят думите на Иисус Христос. Това означава, че ако вършим искрено добро дело с чисто сърце, то това дело на милосърдие, което е извършено и пред Бога, освен пред човеците, има своята ценност ако е запазено в тайна и не се разгласява пред хората. Защото Бог, Който вижда в тайните кътчета на сърцето, ще въздаде на добротвореца според Своята Божествена справедливост и човеколюбие стократно повече като благодатен дар в замяна на това малко усилие в доброто, което всеки е извършил. Това са евангелските високи критерии за добротворство и дарителство, които изискват да не разгласяваме ние самите добрите си дела пред човеците.

Св. Филарет Милостиви, празнува се на 1 декември

Но от друга страна, когато се извършват организирано дарителски акции и благотворителни кампании, инициирани от Църквата, от обществени организации или от държавни институции, както в момента се прави заради опасността от епидемията от коронавируса и като подкрепа на първо място за лекарите и медицинските работници, които понасят най-голямата тежест в борбата с общата заплаха, тогава е необходимо да има гласност и да се обявяват съответните дарителски инициативи, за да се привлича по-голяма обществена подкрепа за тях. При този случай на организирана обществена кампания за добротворство, както и на множество самоинициативи за дарителство на граждани или различни доброволчески инициативи, ние наблюдаваме уникални явления на човешка солидарност, емпатия и съчувствие, които са израз на човечност, хуманност и милосърдие. Така също и дарителството от страна на фирми или цели съсловия като политици, депутати, магистрати и други обществени групи, дават добър пример за единство и солидарност пред общото бедствие. В този аспект на обществения морал следва да оценяваме и дарителските кампании на фирми, банки и търговски дружества, корпоративните акции на дарителство от големи компании или обществени организации, при които публичността не е израз на самохвалство или на някаква суетност, ако не се използва по користен начин за реклама, разбира се, и може да донесе обществена полза. През последните години този тип дарителски кампании и благотворителни каузи са от полза и за самите корпорации и бизнес субекти, защото това носи авторитет на техните ръководители и действа благотворно и за чисто финансовите им успехи. Корпоративната отговорност е нещо много важно за бизнес етиката и добрите мениджъри знаят, че позитивния образ в обществото на всяка компания и корпорация носи добри дивиденти и в чисто бизнес план. Това може да бъде добра маркетингова стратегия в условията на криза, защото дава възможност за една компания да се позиционира добре в обществен план и в последствие да има добри резултати и на пазара. Но всичко трябва да се прави с необходимата отговорност и в името на обществената солидарност, защото може да се върне като бумеранг върху добрия имидж и репутация на определена компания, ако в критични момент се появят съмнения, че мотивите за определена благотворителна кампания са били користни и комерсиални, а не чисто безкористни.

Св. Павлин Милостиви, празнува се на 23 януари

Въпросите за публичността са свързани и с принципите на прозрачността и отчетността. Много е важно гражданите да знаят как се изразходват събраните средства и да се дава периодично отчет за това, за да се поддържа доверието към дарителските акции и да не пострада авторитета на тези, които организират дарителски кампании.

Пред лицето на днешното бедствие като изпитание за всеки от нас трябва всички да си протегнат ръка и да си помагаме, да се вслушаме в призива и благословението на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит! Да усилим молитвите и добротворството в този труден момент, да проявяваме дисциплина и човеколюбие, да сме отговорни и да спазваме мерките за превенция срещу заразата от вируса, но и да бъдем чувствителни към най-слабите и уязвимите хора в нашето общество, към тези, които ще останат без работа или са застрашени от бедност. Да насочим нашите мисли и воля към добри дела в подкрепа на възрастните хора, на децата и лекарите, да си помагаме да бъдем солидарни и да се уповаваме в Божията помощ, но и да действаме спокойно и разумно, решително, отговорно, сърцато и без паника за благото на обществото и за преуспяването на цялата нация. Трябва да гледаме добрите възможности, които ни предоставя кризата и да впрегнем целия интелектуален и морален потенциал на нашата нация. Както се казва в молитвите на Църквата да вършим добри дела в подкрепа на ближния и в прослава на Бога като следваме по стъпките на Спасителя и покажем на дело христовата любов към страдащите и нуждаещите се. „Да положим душата си за своите ближни“ и „да изпълним Христовия закон като понасяме един другиго теготите“, да действаме смело, отговорно и солидарно в полза на Църквата и на нашето Отечество.

 

Доц. д-р Костадин Нушев е ръководител на  Катедра Практическо богословие в Богословски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Публикацията е от неговия личен фейсбук профил и се публикува със негово съгласие.

Свързани публикации:

Телефонна връзка за духовно-психологическа подкрепа по повод психическото напрежение от COVID-19

Варненска и Великопреславска света митрополия дари средства за пострадалите от взрива в кв. „Владиславово“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

7 + 17 =