Образование и наука

Неделно училище в Русе

Кампания на сдружение Теосис за събиране на средства, чрез която да подсигури място за обучение на деца и младежи от Неделното училище в град Русе.

Дискусионен клуб "Къща за птици"

Кампания на фондация "Покров Богородичен" за публични дискусии по социално значими теми

Мотивационни работилници "Има защо"

Кампания на фондация "Покров Богородичен" за помощ и взаимопомощ на деца и младежи за справяне с проблемите на детската и юношеската възраст.

ДаунТаун Академия

Кампания на фондация "ДаунТаун БГ" за обучение в трудови умения на деца и младежи със Синдром на Даун