Публични дебати

С откриването на християнския културен център – Ателие-книжарница “Къща за птици” през 2012 г. в София, започва и програмата за публични дискусии на фондация “Покров Богородичен”. Поредицата срещи в годините са посветени на актуални и значими въпроси, които имат отношение към Църквата и църковния живот; и към които Църквата, като общност на вярващи граждани от нашето съвременно общество, също има отношение и позиция. Повече от десет години всеки месец в залата на “Къща за птици” се срещат вярващи хора, духовници, учени, богослови, писатели, университетски преподаватели, учители, юристи, лекари, журналисти и др. Тези срещи са обособени в две направления: “Православие и съвремие” – месечни дискусии по въпроси, свързани с вярата и съвременния начин на живот; и “Книгата на книгите” – срещи за изучаване на Свещеното писание и дискусии върху библейските текстове, с помощта на университетски преподаватели и духовници. 

 

Като продължение на тази традиция, с днешна дата в ателие-книжарница “Къща за птици” е създаден Център за публични дебати, където има възможност да се срещат и изясняват различни гледни точки към значими обществени събития. В концепцията на центъра е заложено следното разбиране за целите на неговата дейност:

 

“Изострянето на международната политическа ситуация задълбочи много различия и изостри противоречия в обществото. Голяма част от информацията, която достига до нас чрез медиите, е филтрирана с пропагандна цел, което затруднява допълнително адекватната оценка на събитията. Пренебрегнати са стандартите на добрата журналистика, изгубиха приложение и правилата на добрия тон, на смисления обществен разговор по значими теми и проблеми, уважението към аргументите и критичното мислене. Тази динамика се отрази и върху живота и отношенията в християнските общности в България през последните месеци. Някои теми очертаха разделителни линии в Църквата. Поредицата дебати е насочена към подобряване на умението за водене на разговор, за търсене на точки, в които несъвместимите опозиции могат да бъдат примирени, или ако това е невъзможно, да бъде постигнато по-добро ниво на разбиране на аргументите на събеседника, да бъде мобилизирана енергия за търсене на взаимно полезен изход от кризата на доверието.

 

Целта на поредицата е да включи публиката в правилно водени дебати от специалисти по актуални теми, които вълнуват обществото. Чрез прилагане на основни принципи за воденето на дискусия, да се възпита умение за изграждане на адекватна и аргументирана теза, по пътя на уважението към опонента и изследване на неговите аргументи.”