Вероучение

От създаването си до днес Фондация “Покров Богородичен” развива програми за християнско образование и възпитание, като един от най-важните приоритети в своята дейност. Обръщането на хората към истините на православната вяра и към Църквата, като част от мисията на Православната църква в обществото, е мисия и на организацията.

 

Голяма част от книгите на издателство “Омофор” са посветени на катехизирането на възрастни и на вероучението за деца. Част от изданията за деца имат и методически характер. Така например книгата “Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца” е сериозен научен труд, насочен  към специалистите и преподавателите в областта на предучилищната педагогика. “Това изследване е явление в областта на педагогиката в нашата страна, защото успешно съвместява научното познание и методи с въпросите на християнската вяра, нравствеността и техния произход – Божието откровение, съдържащо се в Свещеното Писание. Умението то да се предаде на децата по разбираем за тях начин напълно съответства на думите на Иисус Христос „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете“ (Лука 18:16).” (Проф. Д-р Димитър Попмаринов).

 

Други издания за деца са “Утре е неделя” – увлекателна детска книга с точни и достъпни разяснения на най-важните въпроси, свързани с участието на детето в  православната литургия; “Разговори с децата”; “Детски цветослов”, “Нашата литургия”.

 

През 2017 год. започва проектът “Вероучение за учители и ученици” и е създаден едноименният сайт. Проектът събра на едно място учители и ученици от цялата страна, които имат интерес към вероучението и православната вяра. Целта е да се улесни координацията помежду им и да се създадат условия за обмяна на опит и знания, както и база данни за ползване на методически материали. 

 

“Именно децата са най-важните в общата ни работа. За да има повече и повече неделни училища, създадохме сайта, а желанието ни е това да стане любимо място и за учителите, и за учениците. В нашата база от данни лесно ще сваляте и качвате материали, различни игри и тематични уроци. Учителите ще могат да откриват деца, които се нуждаят от някой, който да ги запознае с православието, а учениците – да се включват в конкурси, да печелят награди и да откриват приятели”, споделя екипът на сайта.

 

Платформата се ползва от учители в цялата страна и днес се поддържа на доброволни начала.