Електронни медии

През 2005 год. в публичното пространство се появява порталът “Православие България”, създаден от Фондация “Покров Богородичен”. Порталът е наблюдаван от Надзорен съвет, включващ български епископи, духовници, богослови, философи, преводачи, журналисти и църковни вярващи. Член на Надзорния съвет при създаване на Портала е и днешният Софийски митрополит, Негово Светейшество Българският патриарх Неофит – тогава Русенски митрополит. В годината на създаването си сайтът “Православие България” печели първа награда на публиката в най-големия национален конкурс за за уеб-сайтове – “БГ Сайт”.

 

Оттогава до днес програмата за електронни медии на Фондация “Покров Богородичен” създава и поддържа осем информационни сайта, посветени на различни програми на организацията. Фондацията провежда серия от обучителни програми за работа с медиите на църковни дейци. 

 

През 2016 год. е разкрита журналистическа стажантска програма “Християнство и медии”, която цели изграждане на обща култура и информиран подход на студенти по журналистика и практикуващи журналисти към отразяването на събития, които имат отношение към религиозните процеси в обществото. Програмата е свързана най-тясно с работата на електронните медии и има няколко издания. 

 

С годините сайтът “Православие България” се утвърждава като първостепенна по значение българска медия по въпросите на Православната църква и религиозните общности в страната. Към днешна дата сайтът се списва основно с доброволчески усилия, тъй като, поради своята специфика, не може да разчита на рекламни и други източници на финансова подкрепа. 

 

Фондация “Покров Богородичен” е издател и собственик на сайта на списание “Свет”, електронно списание за религия и култура.