Социална дейност

Фондация “Покров Богородичен” е българска организация с нестопанска цел, създадена да служи на мисията на Православната църква в България.  Фондацията развива разнообразна социална и просветна дейност, основана върху православното разбиране за обнова на личността. Една от целите на социалната програма на организацията е любовта към ближния да стане норма на поведение в обществото.

 

Фондацията извършва социална дейност от 1997 год. Един от първите ѝ проекти е “Споделено пространство”, инициатива за помощ на деца-сираци от дома в гр. Угърчин. В няколко софийски църкви се организират кампании за набиране на средства в подкрепа на детския дом, кръстени са много деца. Към проекта са привлечени доброволци, които посещават и подпомагат децата в тяхното развитие, грижат се за тях, водят ги в църквата. Организирани са детски лагери с участието на доброволци; творчески занимания с децата, изложби и печатни издания с техни работи. 

 

През същата година се оформя идеята за създаване на Енорийски център към храм “Покров Богородичен” в София, който функционира и до днес като дейност на енорията към храма, и развива различни образователни и социални дейности.

 

В края на март 1997 год., със съдействието на Българския червен кръст, Фондацията разкрива кухня за бедни в София. Тя стартира със средства в помещения на булевард “Витоша”, а следняколко месеца е преместена в кв. “Стрелбище” под името “Кухня за социално слаби деца Покров/Триадица”. Кухнята успява да осигурява топла храна за около 120 деца и техните семейства, с помощта на служители и доброволци.

 

В периода 1996–2000 год. Фондацията организира кампании за набиране на средства, подкрепя и осъществява контрол върху реализацията на множество проекти на църковни общности, организации и социални институции в рамките на Фонд “Малки социални проекти”, по-късно преименуван във Фонд “Дякония”.

 

Програми за медицинска и доброволческа грижа за хора в неравностойно социално положение, медицинска и стоматологична помощ на деца от църковните образователни институции, грижа по домовете от доброволци на хора със специални потребности, помощи при бедствия в различни райони от страната, подкрепа на малки проекти за стопанска дейност на енории и църковни общности, работа с деца, работа с майки в затруднено положение и художествени занимания за изработване на изделия и картички с кауза, детски лагери, програма “Виждам те” за пряко социално подпомагане на хора в затруднено положение  – това са само част от дейностите, които Фондация “Покров Богородичен” развива през годините до днес.  

 

През 2002 год. Фондацията организира международна конференция на тема “Църквата и социалната дейност. На конференцията са представени повече от 50 участника от България и чужбина и са поставени за първи път в България особено значими въпроси, касаещи спецификите, целите и организацията на църковната дякония.

 

В един от докладите на конференцията, озаглавен “Евхаристия и мисия”, звучи най-силното предупреждение и обещание за изпълнението на социалната мисия на Църквата:

“Социалната дейност и всички други дейности са необходими. Те не се изключват в Църквата, но трябва добре да пазим и да осъзнаваме, че идентичността на Църквата се създава от Евхаристията като проява на Божието Царство, което се надяваме, че ще дойде и което трябва да призоваваме, както са го призовавали първите християни. Но за съжаление ние мислим, че днес всичко това е встрани от нас. Имаме Литургията, ходим на Литургия, имаме добро положение, имаме какво да ядем, всичко ни изглежда красиво и като че ли забравяме, че нещо не ни достига. Не ни достига вечният живот, защото всичко това все още е пронизано от смъртта. Затова би трябвало винаги чрез Литургията да очакваме това Божие Царство, защото то ще донесе справедливост, то ще донесе най-добрата социална програма, то ще изтрие всяка сълза, то ще нахрани всеки гладен, то ще допълни всичко това, което не достига.“

(Епископ Игнатий Мидич, Сръбска православна църква)

Целия доклад може да видите тук.