Tag: след

„Най-прекрасният способ да живеете в благополучие и мир е да се научите да се поставяте на мястото на ближния“

„Най-прекрасният способ да живеете в благополучие и мир е да се научите да се поставяте на мястото на ближния“ – от проповед на Ставр.ик. Иван Лалов Кондаков по повод Втора Неделя след Неделя подир Въздвижение: Златното правило. Братя и сестри, Словото Божие ни учи да се молим за враговете. Днес […]

Милостивата проява на цар Иван Асен II след битката при Клокотница през 1230 г.

Православната вяра изиграва основна роля при формирането на българската народност и нейната многовековна и богата културна традиция. Последната може да бъде проследена в огромно по своя обем книжовно богатство, съдържащо въпроси от философско-догматична, морално-духовна и богослужебната сфера. Цялата тази гама от произведения, наред със Светото Писание и още редица неписани, […]