Tag: богаташ

Св. Николай Велимирович за Богатеенето в Бога

† 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение. На този празничен възкресен ден, Св. Църква е отредила да се чете притчата за безумния богаташ: И каза им притча, като рече: на един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: какво да направя? няма […]

Св. Софроний Врачански: „Християни, голям грях е немилосърдието.“

В двадесет и втора Неделя, след Петдесетница за богаташа и сиромаха   Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар ­ злото (Лук. 16:25). Благослови, отче! Нашият Господ Иисус Христос винаги ни учи с различни примери за наше спасение, за да получим вечен живот. Показва ни […]