Старецът Клеопа – Разговори за вярата

200€ of 8,720€ raised

*** ПРИКЛЮЧИЛА КАМПАНИЯ ***

Разговори за православната вяра, Старецът Клеопа

Книгата на един от най-почитаните старци в Румъния отец Илие Клеопа е написана е под формата на ярки и живи диалози, водени от стареца с десетки вярващи, търсили подкрепа и съвет от него, от колебаещи във вярата до враждебно настроени към Православието. Като следва Свещеното Писание и старателно утвърждава значението на Свещеното Предание в Църквата, „Пътеводителят“ не само излага основите на православното вероучение, но и последователно оборва аргументите на сектантите за „небиблейските елементи“ и „ревизия на древното християнство“. Книгата представя и биографичен очерк за живота на забележителния подвижник на Православието.

Предвидени разходи:

превод: 2940
редакции: 1810
коректура: 420
печат: ок. 4000

*** ПРИКЛЮЧИЛА КАМПАНИЯ ***

Въведете желана сума

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 1.00€