Сектознание – II том

2,830€ of 8,086€ raised

*** ПРИКЛЮЧИЛА КАМПАНИЯ ***

Сектознание – 2-ри том, проф. Александър Дворкин

През м. март 2017 г. излезе първият том от енциклопедичния труд на проф. Дворкин “Сектознание” – незаменим източник на информация за тоталитарните секти и религиозните култове в наши дни. Вторият, окончателен том на изданието ще завърши този важен издателски проект и ще допринесе за по-пълното разбиране на феномена на вредните религиозни култове.

Предвидени разходи:

превод: 2840
редакция: 946
корекция: 300
печат: 4000

*** ПРИКЛЮЧИЛА КАМПАНИЯ ***

Въведете желаната сума

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 1.00€