На страницата на Духовно-просветен център „Свети Архангел Михаил“ е обявено началото на третото издание на проект „Съпричастност“ и е представена програмата на инициативата:

Започваме трето издание на проекта „Съпричастност. Въпроси и отговори. Пастирска грижа” в Духовно-просветен център „Свети Архангел Михаил”. Целта на третото издание е създаване на един работещ механизъм за духовна и психологическа подкрепа на хора от енорията и извън нея. Често хората си мислят, че църквата трудно припознава и реагира на болезнените проблеми на съвременния градски  човек.  Каним всички търсещи и страдащи наши братя и сестри, за да могат те по-лесно да открият своите проблеми, да намерят в рамките на този проект конкретни квалифицирани специалисти, с които да споделят своя проблем и да получат дефицитното внимание, подкрепа и насока за по-нататъшно решаване на конкретните си задачи. Ние искаме да продължим да предлагаме от наша страна грижа за душата в рамките на православното светоотеческо предание и православната психология.

Първото издание на „Съпричастност” се провеждаше във формат на лекции, второто – във вид на тренинг-срещи. През новия сезон ще бъдат представени и двата формата. Срещите ще се провеждат по следния начин:

Веднъж месечно през годината ще се провеждат публични срещи-лекции, на които свещеникът с двамата психолози ще изнасят своето становище и насоки за групова работа по конкретния дял от набелязаната за годината проблематика. Тези лекции ще носят отворен характер, там ще се канят всички хора, проявяващи интерес към дадена тема, в това число енорийски свещеници от епархията и психолози с интерес към православната психология. Финансирането на лекциите е по проект на Църковното настоятелство при храма и достъпът до тях ще е безплатен.

След всяка публична лекция през месеца ще има 2 групови тренинга, на които екипът психолози ще пренесе от теория на практика знанията, представени на съответната лекция, базирайки се на православното становище и православните психологически практики, и ще помогне на конкретни хора да се справят с определени проблеми. Това е следваща стъпка в грижата за човека до нас. Обикновено липсва практика, затова сега в програмата са включени упражнения и ролеви игри. Тренинги ще се провеждат по предварително записване  с хора, които имат ясни нужди и цели. Те не се финансират по проекта и ще имат определена такса за участниците.

Водещо заглавие на проекта „Съпричастност 2017/2018” ще бъде

„МИСЛЕНЕТО – СЕБЕИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ САМОРАЗРУШАВАНЕ”.

Ще се разглеждат следните теми:

Какво е мисъл? Какво представлява човешкото мислене? Целта на човешкия живот и понятие за добро и зло. Понятие за вярно и невярно, за истина и лъжа – (християнска антропологична гледна точка). От прилог до грях. Защо е необходимо да работим с мислите и да опазваме ума? Методи и средства за работа с мислите. Обвинения, самооправдания и духовен живот. Механизми за психична  защита. Емоционална зрялост. Движенията на сърцето. Защо Бог ни е дал способността да чувстваме? Страстите. Приятни и неприятни чувства. „По делата им ще ги познаете”. Личност и индивид. Акция и реакция. Импулсивно реагиране и конструктивно действие. Конструктивен самоанализ.

Както досега, проектът „Съпричастност” е уникален със своята методика на грижа за хората от енорията и извън нея. Първата среща е на 30 октомври, на старото място – Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил”.

 

ПРОГРАМА за  2017-2018г.

I-ва публична лекция (30.10.17)

Значение на мислите в живота на човека.  Видове мисли и как да ги различаваме

 1. Въведение.
 2. Критерий за измерване ефективността от проекта.
 3. Какво е мисъл? Какво представлява човешкото мислене? Целта на човешкия живот и понятие за добро и зло. Понятие за вярно и невярно, за истина и лъжа (християнска антропологична гледна точка).
 4. Видове мисли: според целта на човешкия живот и според техния произход:

А/ Добри и зли мисли .

Б/ Мисли от Бога, от човека и от сатаната.

 1. Обобщение и заключение.

 

Тренинг 1 (към I-ва тема): 10.11.17

Другият, като огледало на моя мисловен процес – част 1.

Тренинг 2 (към I-ва тема):  24.11.17

Другият, като огледало на моя мисловен процес – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Начинът ни на мислене се отразява в общуването ни с другите. Ответните  реакции на другия/те е един от пътищата към нашия вътрешен живот и духовно израстване. Двата тренинга са посветени на този въпрос.

 

II-ра публична лекция  (27.11.17)

Мисъл – чувство (емоция) – действие

 1. От прилог до грях.
 2. Защо прилогът е различен за различните хора. Базови негативни вярвания за себе си. Когнитивно-поведенческа схема (мисли, чувства, телесен отговор, действие) – акцент върху мисленето.
 3. Когнитивно поведенческа схема  (мисли, чувства, телесен отговор, действие) – акцент върху чувствата и емоциите, телесния или физиологичен отговор и действията на човека.
 4. Обобщение и заключение.

 

Тренинг 1 (към II-ра тема):  15.12.17

Мисловни изкривявания – част 1.

Тренинг 2 (към II-ра тема):  12.01.18

Мисловни изкривявания – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Продължителното практикуване на лоши умствени навици, като: разстройство на формалното мислене, логически грешки и трудности в извличането на смисъла, буквализиране и неумение за точни обобщения, изкривени перспективи на гледната точка  – всичко това създава в нас изкривена представа за нас самите, за света и другите около нас, прави ни изключително уязвими и ни кара да прибягваме към дисфункционални защитни поведения, които разрушават отношенията ни с околните.

Как да идентифицираме тези изкривявания в нас и как да ги различаваме и в другите? До какво ни водят грешките в мисленето? Има ли начин да предотвратим последствията? Двата тренинга ще ни дадат отговор на тези въпроси.

 

III-та публична лекция (15.01.18)

Работа с мислите – 1 част

 1. Защо е необходимо да работим с мислите и да опазваме ума?
 2. Методи и средства за работа с мислите.
 3. Обобщение и заключение.

 

Тренинг 1 (към III-та тема): 19.01.18

Работа с когнитивни изкривявания – част 1.

 

Тренинг 2 (към III-та тема): 26.01.18

Работа с когнитивни изкривявания – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Отрицателните мисли, които причиняват емоционалния ни смут и разстроени взаимоотношения, почти винаги съдържат тежки изкривявания. Как да се предпазим от това умствено „подхлъзване”, което ни кара да възприемаме неточно реалността? Как да се научим да заместваме неверните мисли с по-обективни мисли, които разкриват лъжата в тези, които ни дават невярна представа за ситуациите, за нас самите и за отношенията ни? Двата тренинга ще ви запознаят с три прости стъпки.

 

IV-та публична лекция  (12.02.18)

Работа с мислите – 2 част

 1. Обвинения, самооправдания и духовен живот.
 2. Механизми за психична  защита
 3. Обобщение и заключение.

 

Тренинг 1 (към IV-та тема): 16.02.18

Механизми за психична защита – част 1.

Тренинг 2 (към IV-та тема): 23.02.18

Механизми за психична защита – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Да разпознаваме своите дисфункционални психични защити и да ги заменяме с адекватни решения – това са умения, които ни правят ефективни личности. Как става това? Двата тренинга са посветени на този въпрос.

 

V-та публична лекция  (12.03.18)

Значение на чувствата в живота на човека

 1. Движенията на сърцето. Защо Бог ни е дал способността да чувстваме.
 2. Емоционална зрялост

А/ Понятие за емоционална интелигентност (или зрялост).

Б/ Самопознание и саморегулация.

В/ Мотивация, емпатия и соц. умения.

 1. Обобщение и заключение.

 

Тренинг 1 (към V-та тема): 16.03.18

Работа с чувствата – част 1.

Тренинг 2 (към V-та тема):  23.03.18

Работа с чувствата – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Да подобрим общуването си, като се научим да разпознаваме своите чувства и тези на другите. Да владеем чувствата си, а не те нас. Да ги използваме според тяхното естествено предназначение.

 

VI-та публична лекция  (16.04.18)

Саморазрушаващите чувства и работа с тях

 1. Страстите.
 2. Приятни и неприятни чувства

А/ естествени и противоестествени приятни чувства.

Б/ естествени и противоествествени неприятни чувства.

 1. Обобщение и заключение.

 

Тренинг 1 (към VI-та тема): 20.04.18

Справяне със саморазрушаващите чувства – част 1.

Тренинг 2 (към VI-та тема): 27.04.18

Справяне със саморазрушаващите чувства – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Какво означава да се справяме с чувствата си? Има ли методи и механизми за такова справяне? Упражненията са насочени именно за придобиване на такива умения.

 

VII-ма публична лекция  (14.05.18)

Личност и поведение

 1. „По делата им ще ги познаете”.
 2. Личност и индивид. Акция и реакция. Импулсивно реагиране и конструктивно действие. Импулсивност и реактивност. Спонтанност.
 3. Личност, функции и етикети.
 4. Обобщение и заключение.

 

Тренинг 1 (към VII-ма тема): 18.05.18

Контрол и спонтанност – част 1.

Тренинг 2 (към VII-ма тема): 01.06.18

Контрол и спонтанност – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Какво означава свръх-контрол и свръх-себе-контрол? Защо не умеем да бъдем спонтанни, а вместо това, реагираме импулсивно и реактивно? Какви са последствията и можем ли да преодолеем този дефект в общуването си? Как? Двата тренинга са посветени на тези въпроси.

 

VIII-ма публична лекция  (11.06.18)

Обобщение и нови посоки

Обобщението ще се направи от участниците. Новите посоки ще бъдат дадени отново от тях.

 

Тренинг 1 (към VIII-ма тема): 15.06.18

Себерефлексия и обратна връзка – част 1.

 

Тренинг 2 (към VIII-ма тема): 22.06.18

Себерефлексия и обратна връзка – част 2.

 

Анонс към Тренинг-занятията:

Как да развием умението за самонаблюдение и самоанализ? Как да проверим изводите, до които стигаме в този процес с обратната връзка, дадена ни от околните? Как да се научим да поставяме реалистични очаквания за самите себе си? Тези два тренинга ще бъдат насочени към изживяванията на участниците, свързани с провеждането на осмата (последна) лекционна среща.

Източник: http://arhangel.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × one =