На страницата на Софийска св. митрополия е оповестено, че се открива XVII Националeн ученически конкурс „Бог е любов“ и е посочен регламентът за участие:

І. Право на участие

А. По възрастови групи

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. Участниците са разделени по възрастови групи: І-ІІ клас; ІІІ-ІV клас; V-VІ клас; VІІ-VІІІ клас; ІХ-Х клас; ХІ-ХІІ клас.

Б. По направления

Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления:

  • проза (разказ или есе);
  • поезия;
  • рисунка;
  • приложни изкуства.

ІІ. Етапи на провеждане

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

І етап – участието е по общини, райони, области. Училищата от отделните общини и райони до 22 март 2019 г. изпращат ученическите творби до съответния регионален инспекторат по образованието. Областната комисия, назначена със заповед на началника на съответния РУО, определя първите три произведения от отделните видове творби по възрастови групи до 1 април 2019 година.

ІІ етап – в срок до 8 април 2019 г. заелите първо място ученически произведения от отделните направления и възрастови групи се изпращат от съответното РУО на адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а, МОН, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, главен експерт по религия.

ІІІ. Класиране и награждаване

Националната комисия класира ученическите произведения по направления и възрастови групи. Няма да бъдат разглеждани ученически работи, изпратени в Министерството на образованието и науката, които не са класирани на първия етап и нямат приложен протокол от областната комисия, извършила журирането.

Авторите на отличените на първо място творби ще бъдат обявени не по-късно от две седмици преди тържествената церемония по награждаването, която ще се проведе през месец юни 2019 година в град Русе. Класираните ученици ще бъдат своевременно информирани за организацията по провеждане на тържеството. Домакин на събитието ще бъде РУО – Русе.

Изпратените в МОН ученически произведения не се връщат на участниците.

Източник: https://mitropolia-sofia.org/

Заглавна снимка: http://www.lyuboznaiko.com/ (творба на Цветелин Радославов, 13 години, Исперих)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ten + 20 =