До месец септември са сроковете за записване в Магистърската програма „Църковно социално дело“, която си поставя за цел за подготви специалисти в подкрепа на стремежа за по-широк ангажимент на Църковните структури в областта на социалните дейности.

Магистърската програма „Църковно социално дело“ е междуфакултетска и интердисциплинарна по своя характер. Тя е създадена като  съвместна инициатива на Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и предлага обучение и квалификация в областта на християнската диакония, църковното социално служение и социалните дейности.

Учебното съдържание, насоченост и квалификационна характеристика на магистърската програма отразяват актуалните тенденции на активизиране на християнската социална, милосърдна и благотворителна дейност в България и свързаното с тях засилване на участието на Българската православна църква в тези дейности.

Програмата е създадена във връзка с подписаното през 2011 година споразумение между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика за сътрудничество в социалната област.

Тя е отговор на необходимостта от подготовка на специалисти със съответните познания и квалификация за професионална работа и реализация в тази област.

Интегративният характер на магистърската програма осигурява широк спектър на теоретична и практическа подготовка на студентите за специализирана църковна, пастирска и социална работа с различни лица, групи и общности, които имат нужда от църковна и социална подкрепа, като дава възможност за участие и реализация в различни сфери на църковно-социалното дело.

Целта на обучението е да се развият знания и умения за професионална социална дейност в съответствие с християнската вяра и нравствено възпитание в контекста на съвременното социално дело.

Подготовката и обучението съответстват на историческите традиции, европейските тенденции и съвременните практики за развитие на социалната дейност на Църквата и нейното участие в полагането на специфични грижи на обществото за уязвимите и нуждаещите се групи от населението.

Успешното съчетание на дисциплини от направленията Теология и Социални дейности  оформя необходимия комплекс от базисни и специализиращи знания и умения за:

  1. Основите, историята и развитието на богословското знание, свързано с необходимостта от преоткриване, актуализиране и интегриране на духовната традиция на Православната църква в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за нуждаещите се.
  2. Основите, историята, методите, организацията и управлението на социалната работа, професионалните ценности и норми, комуникативните и поведенческите стратегии, социалната закрила, проектната дейност, работата с различни групи, нуждаещи се от духовна и социална подкрепа лица и общности с увреждания, хронични заболявания, зависимости, поведенчески отклонения, жертви на насилие, в неравностойно положение и в риск, на различна възраст.

Програмата предлага на студентите обучение и квалификация в  професионалното направление Религия и теология, комбиниращо базова и надграждаща подготовка от областта на специалностите Теология и Социални дейности, което е фокусирано върху християнската традиция на църковно  социално-милосърдно служение.

В магистърската програма са включени и практикуми. Те дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно с процеса на подготовка, организация и реализация на църковната социална дейност на терен в енорийски центрове, манастири и специализирани социални институции.

Предвидени са различни практически семинари за допълващо обучение и възможности за участие в проекти и летни школи в страната и чужбина по програмите за студентска мобилност и договори за междууниверситетски обмен и сътрудничество по европейската програма „Еразъм“. Обучението на студентите завършва с подготовка и защита на дипломна работа.

Приемът  на студенти в програмата е отворен за кандидати от различни специалности, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с успех от дипломата, не по-нисък от добър.

Кандидатстване – неспециалисти и специалисти – обучение срещу заплащане:

Регистрацията за кандидатстване се извършва по електронен път на страницата на Софийския университет https://theo.kmk.uni-sofia.bg или на място в отдел „Студенти“ в срок до 24 септември 2019 г.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 26 септември 2019 г. от 14 ч. в сградата на Богословския факултет на СУ: пл. „Света Неделя“ №19.

Кандидатстване – специалисти, държавна субсидия:

Регистрацията за кандидатстване се извършва по електронен път на страницата на Софийския университет https://theo.kmk.uni-sofia.bg или на място в отдел „Студенти“ в срок до 11 септември 2019 г.

Устният приемен изпит с кандидатите ще се проведе на 12 септември 2019 г. от 10 ч. в сградата на Богословския факултет на СУ: пл. „Света Неделя“ №19.

За допълнителна информация, запитвания и записвания:

 

Ръководители на магистърската програма:

Проф. дпн Албена Чавдарова

(Факултет по педагогика)

тел.: 02/9308 423, 02/ 943 43 19

e-mail: albenachavdarova@gmail.com

 

Доц. д-р Костадин Нушев

(Богословски факултет)

тел.: 02/989 01 15, вътр. 16;

Мобилен: 0898508606

е-mail: kostadin.nushev@theo.uni-sofia.bg;

nushev@abv.bg

 

Административен секретар

Ивайло Начев

тел. 02/989 01 15, вътр. 15,

e-mail: iinachev@uni-sofia.bg; ivo_ricky@abv.bg

Адрес на Богословски факултет: пл. „Света Неделя“ №19

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистърска програма „Църковно и социално дело“ – https://www.uni-sofia.bg/bogoslovski_fakultet/c_rkovno_socialno_delo

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ten + nineteen =