Адрес: Фондация Покров Богородичен, бул. Черни връх 68, София 1407

тел. (02) 987 1655;    0884 697 848

ел. поща: officepokrov [at] gmail.com;

За дарения чрез банков превод:

Титуляр: Фондация Покров Богородичен
Банка: Райфайзен Банк
Адрес на банката: ул. Самуил 87, София 1303
IBAN: BG92RZBB91551067092215
BIC код: RZBBGSF
Основание: Дарение за … (посочете каузата или кампанията)