Започнали са два международни проекта за насърчаване на религиозния туризъм и поклонничеството:

През месеците август и септември 2018 г. стартираха два нови проекта за насърчаване на религиозния туризъм в селските и обезлюдяващи се райони в Северна България. Първият проект – „Настаняване на поклонници и развитие на местата за поклоннически туризъм в селските райони“ (PANHERA), е насочен към развитие на поклонническия туризъм в България, Испания, Италия, Норвегия, Турция и Румъния. Той е финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. В България ПАНХЕРА се изпълнява от Фондация за регионално развитие в партньорство с неправителствени организации и поклоннически центрове от Италия, Румъния, Испания и Норвегия, община Испарта (Турция) и Център за диалог между наука и религия към университета в Крайова, Румъния.

Проектът ще продължи 24 месеца, а основната му цел е да се подобрят уменията и познанията за управление на хората, които са ангажирани с поклоннически туризъм и които работят в поклоннически центрове, хотели, хостели и други места за настаняване. ПАНХЕРА ще предостави на заети в този бранш от по-слабо развити региони, през които минават поклоннически маршрути, включване в обучение, водено от ментори, формални и неформални обучители, специалисти в областта на поклонническия туризъм. Девет участници от всяка организация-партньор в проекта ще участват в курсове за придобиване на лидерски умения, дигитална култура и други нужни познания, които ще могат от своя страна да преподадат и на други наученото в рамките на курса. Като добър ефект от дейностите се очаква стимулиране на отварянето на нови места за прием на поклонници.

В хода на проекта ще има инициативи за обмен на опит, които ще се проведат в Испания, Норвегия и България.

Другият проект – „Трансгранично религиозно наследство“, цели да популяризира областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Търново и Русе в България и окръзите Олт, Долж и Мехединци в Румъния като дестинации за религиозен туризъм, като превърне поклонничеството в нова марка в трансграничния туристически продукт и създаде условия за увеличаване на броя на нощувките особено в манастирите, предлагащи места за настаняване. Той се осъществява от българска страна от Фондация за регионално развитие с партньор от румънска страна – Университета в Крайова.

По време на проекта ще бъдат проучени религиозните обекти в трансграничния регион, възможностите за настаняване и изхранване на потенциалната туристическа аудитория, възможностите за допълнителни туристически занимания около религиозните обекти, както и изворите на нематериалното религиозно наследство в светлината на поклонническия туризъм. Тези проучвания ще залегнат в основата на съвместна стратегия за насърчаване на развитието на религиозен туризъм и за разнообразяване на религиозните маршрути на двата бряга на Дунава.

Предстои да бъдат създадени електронна платформа за поклонници, мобилно приложение за смартфони, което показва и лесно намира религиозните маршрути, разработени по проекта, както и документален филм за популяризиране на обектите и нематериалното религиозно наследство.

За представителите на общинските структури по туризъм и местния туристически бизнес – туроператори, турагенти, хотелиери, ресторантьори, превозвачи, ще бъдат организирани семинари за представяне на резултатите от проекта.

Проектът е стартирал през август 2018 и ще завърши през февруари 2020 г.

Източник: https://dveri.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 − 10 =