Ако до въвеждането на комунизма в Румъния през първата половина на ХХ век, повечето от социалнопомощните институции принадлежаха на Църквата, по времето на тоталитарния режим беше забранена всякаква институционална дейност на Църквата в областта на социалната и милосърдната дейност, като функциите и на двете бяха иззети от държавата. Въпреки това нашите свещеници изпълняваха своята милосърдномисионерска дейност в съответните енории.

След 1990 г. РПЦ възстанови много от социалнопомощните институции, създаде 11 специалности по Социално богословие в рамките на румънските университети, а през пролетта на 1997 г. Св. Синод и Върховният църковен съвет одобриха откриването на специален отдел в патриаршеската администрация, наречен „Църква и Общество”, в който влиза Център за социално подпомагане към Румънската патриаршия. С друго синодално решение от юни 1998 г. в РПЦ се разкрива Национален отдел за грижа и защита на децата в неравностойно положение, а през следващите години Църквата разгърна широко дейността си в цялото румънско общество.

Днес наред с Центъра за социално подпомагане в рамките на отдела „Църква и общество” развиват дейност още 16 звена за социална помощ на равнище епархийски центрове, 14 на равнище архиерейски наместничества и 8 на равнище енория. В края на 2003 г. в диоцеза на Румънската патриаршия функционират 118 социални центъра, от които 39 за деца, 12 за възрастни, 40 социални столови кухни, 19 социални кабинета и аптеки, 2 медикодиагностични центъра и 6 центъра за подпомагане на семейства в неравностойно положение. От предлаганите програми на социалните центрове се възползват повече от 100 000 нуждаещи се. През 2003 г. за соцална благотворително-мисионерска дейност са оползотворени 116 717 266 479 леи, или 3 000 000 евро.

Свещ. Даниел Бенга

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × five =