Богословският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ предлага на всички, които желаят посветят сили в служба на нуждаещите се специализирана подготовка в теоретично, организационно и практическо отношение:

Магистърската програма „Социално църковно дело“ на Богословския факултет на Софийския университет подготвя специалисти в областта на дяконията. Новата магистърска програма е създадена като съвместна инициатива на Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет и предлага обучение и квалификация в областта на църковното социално служение и социалните дейности. Началото на програмата е поставено във връзка с подписаното през 2011 година споразумение между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика за сътрудничество в социалната област.

Програмата дава теоретична и практическа подготовка на студентите за специализирана църковна, пастирска и социална работа с различни лица, групи и общности, които имат нужда от църковна и социална подкрепа, като дава възможност за участие и реализация в различни сфери на църковно-социалното дело. Целта на обучението е да се развият знания и умения за професионална социална дейност в съответствие с християнската вяра и нравствено възпитание в контекста на съвременното социално дело.

Подготовката и обучението съответстват на историческите традиции, европейските тенденции и съвременните практики за развитие на социалната дейност на Църквата и нейното участие в полагането на специфични грижи на обществото за уязвимите и нуждаещите се групи от населението. Успешното съчетание на дисциплини от направленията теология и социални дейности оформя необходимия комплекс от базисни и специализиращи знания и умения за:

  1. Основите, историята и развитието на богословското знание, свързано с необходимостта от преоткриване, актуализиране и интегриране на духовната традиция на Православната църква в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за нуждаещите се.
  2. Основите, историята, методите, организацията и управлението на социалната работа, професионалните ценности и норми, комуникативните и поведенческите стратегии, социалната закрила, проектната дейност, работата с различни групи, нуждаещи се от духовна и социална подкрепа лица и общности с увреждания, хронични заболявания, зависимости, поведенчески отклонения, жертви на насилие, в неравностойно положение и в риск, на различна възраст.

В магистърската програма са включени и практикуми. Те дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно с процеса на подготовка, организация и реализация на църковната социална дейност на терен в енорийски центрове, манастири и специализирани социални институции.

Предвидени са различни практически семинари за допълващо обучение и възможности за участие в проекти и летни школи в страната и чужбина по програмите за студентска мобилност и договори за междууниверситетски обмен и сътрудничество по европейската програма „Еразъм“. Обучението на студентите завършва с подготовка и защита на дипломна работа.

Приемът на студенти в програмата е отворен за кандидати от различни специалности, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с успех от дипломата, не по-нисък от добър. Регистрацията за кандидатстване се извършва по електронен път на страницата на Софийския университет www.uni-sofia.bg или на място в отдел „Студенти“ в срок до 25 септември 2018 г. Събеседването с кандидатите ще се проведе на 27 септември 2018 г. от 13 ч. в сградата на Богословския факултет на СУ (пл. „Света Неделя“ 19). Срокът на обучение е четири семестъра, формите на обучение са редовна и задочна.

Повече информация може да откриете ТУК.

Източник: https://www.pravoslavie.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eighteen − sixteen =