От 15 до 17 ноември в залата на Общинския съвет в Пловдив (ул. „Авксентий Велешки“ 20) ще се проведе Международна научна конференция на тема „Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции“.

Конференцията е организирана от катедрата по Теология към Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в сътрудничество с Общински съвет – Пловдив и се провежда под егидата на Министерството на образованието и науката.

Конференцията ще събере заедно представители на академичните среди (теолози, педагози, философи) с духовници и с експерти в областта на образованието от национални и регионални институции, както и с учители, преподаващи религия, млади учени и докторанти.

В конференцията ще има участници от България, Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия. Българските участници са представители на девет висши училища и на БАН. В научната програма на конференцията ще участват както международно признати и утвърдени изследователи, така и такива, които правят първите си стъпки в науката.

Основна тема на конференцията е начинът, по който предметът Религия може да бъде интегриран в съвременното българско образование (както в началното и средното училище, така и в университетите).

Проследяването на историческите образци от по-далечното и по-близкото минало ще спомогне за осмислянето на ролята и мястото на религията в образованието и възпитанието на съвременните млади хора.

Темата на научния форум е особено актуална в контекста на кризата на моралните ценности и загубата на ориентири в поведението на днешното ни общество.

Програма на форума:

15 ноември (четвъртък)

10:30-11:00 Регистрация на участниците

11:00-11:30 Откриване, приветствия

11:30-11.45 Пленарен доклад Коста Костов – главен експерт от МОН в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“: „Новите учебни програми по религия – религиозна грамотност и диалог между религиозното и светското начало в българското общество“.

(Първа сесия)

Първо заседание. Секция „Исторически подходи“

Модератори: проф. д-р Георги Минчев, доц. д-р Стоян Чиликов

11:45-12:00 Образованието на епископ Немезий Емески в късната античност
докторант Диана Николова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
12:00-12:15 Средновековните манастирски школи – предвестник на модерното училище
проф. д. н. к. Мария Шнитер – ПУ „Паисий Хилендарски“
12:15-12:30 Христианская нравственность в процессе воспитания детей школьного возраста (на примере воскресных школ Одесской епархии)
Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии (Васильчук Виталий Семёнович)
12:30-12:45 О. Пирамович и образователната реформа в Полша през 18 в.
доц. д-р Лоек Кшищов – „Wyższa szkoła kadr menedżerskich w Koninie“, Полша
12:45-13:00 Авторите на трите оригинални български ерминии Дичо Зограф, Захарий Петрович и Върбан Коларов като наставници във вярата и учители по родолюбие
Марияна Борисова Шабаркова-Петрова – Издателство „Инле“
13:00-13:15 Великата учителка Неделя Петкова и нейната заслуга за развитието на религиознанието по време на турското робство
докторант Чедомир Мурговски – СУ „Св. Кл. Охридски“
13:15-13:30 Мюнхенският катехизически метод и учебните помагала по вероучение в България до забраната му – 1949 г.
проф. д-р Божидар Андонов – СУ „Св. Кл. Охридски“

13:30-14:00 Дискусия

14:00-15:00 Обяд

15:00-15:15 Обучението по религия в българските светски висши училища
проф. д-р Жоржета Назърска, гл. ас. д-р Светла Шапкалова – УниБИТ, София
15:15-15:30 Религиозният синкретизъм като културна памет и развитието на етичния модел в процеса на образование
д-р Маргарита Димитрова – МУ, Пловдив
15:30-15:45 Религиозният плурализъм днес и замяната на ценности в ерата на технологиите
докторант Найден Йотов – ПУ „Паисий Хилендарски“

15:45-16:00 Дискусия

16:00-16:15 Кафе пауза

Второ заседание. Секция „Религия и Традиция“

Модератори: проф. д. н. к. Мария Шнитер, проф. д-р Божидар Андонов

16:15-16:30 Старозаветните библейски сюжети и тяхното изучаване в българските училища
гл. ас. д-р Маргарита Загарова – ПУ „Паисий Хилендарски“
16:30-16:45 Понятията „учител“ и „ученик“ в посланията на св. ап. Павел и тяхното съвременно интерпретиране
ас. д-р Ева Ковачева – ПУ „Паисий Хилендарски“
16:45-17:00 Мястото на Николай Никанорович Глубоковски в новозаветното образование в България
докторант Таня Аргилашка – ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“
17:00-17:15 Някои аспекти от църковното учение за духовната борба въз основа съчиненията на св. Йоан Касиан „Събеседвания с отците“ и „Общежителни правила“
доц. д-р Стоян Чиликов – ПУ„Паисий Хилендарски“
17:15-17:30 Отците на Църквата и дуалистичните ереси във византино-славянския свят
проф. д-р Георги Минчев – Лодзки университет, Полша

17:30-17:45 Дискусия

17:45-18:00 Премиера на сборника Съвременната святост: история, образи, символи, практики, включващ материали от Международната научна конференция през 2017 г.

19.00 ч. Вечеря (Коктейл) за участниците

16 ноември (петък)

Трето заседание. Секция „Религия и нравствено възпитание“

Модератори: доц. д-р Елена Арнаудова, гл. ас. д-р Ивелина Николова

09:30-09:45 Влияние православного воспитания на духовно-нравственное развитие личности
доц. Татяна Есикова – С. Петербург, Университет имени Герцена
09:45-10:00 Възпитаването на християнската нравствена ценност и надежда в подрастващите от постмодерното поколение
докторант Пламен Младенов – ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“
10:00-10:15 Ценностни нагласи и очаквания за религиозното възпитание на деца и родители в България
проф. д-р Нели Бояджиева – ПУ „Паисий Хилендарски“
10:15-10:30 Религиозното образование в българското училище като фактор за християнско нравствено възпитание. Традиции, проблеми и нови перспективи за развитие
доц. д-р Костадин Нушев – СУ „Св. Кл. Охридски“
10:30-10:45 Към доброта и разбирателство в часовете по извънкласна дейност Религия-Православие
Десислава Кръстева, учител – СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, Пловдив
10:45-11:00 Някои основни отговорности на родителите християни при духовно-нравственото възпитание на децата
магистър Хачик Язъджиян – ТУ, София, филиал Пловдив
11:00-11:15 Духовно-нравствено възпитание при слухоувредени деца, 1-4 клас
докторант Силвана Павлова – СУ „Св. Климент. Охридски“

11:15-11:30 Дискусия (Кафе пауза)

Четвърто заседание. Секция „Методологични граници и педагогически подходи“

Модератори: проф. д-р Нели Бояджиева, доц. д-р Костадин Нушев

11:30-11:45 Религията в общообразователното училище – традиции, съвременни концепции и добри практики
доц. д-р Елена Арнаудова – ПУ „Паисий Хилендарски“
11:45-12:00 Педагогически проблеми на религиозното образование и обучение в българското училище и неговите философски проекции
докторант Мирела Кючукова – ЮЗУ „Неофит Рилски“
12:00-12:15 Вероучение или обучение по религия – размисли за религиозното образование у нас
докторант Камелия Бошлова – СУ „Св. Климент Охридски“
12:15-12:30 Интерактивното обучение: предизвикателство или перспектива пред началния учител по Религия
гл. ас. д-р Ивелина Николова – ПУ „Паисий Хилендарски“

12:30-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обяд

14:00-14:15 Наставничеството в работата със стажант-учителите по Религия – Православие
Красимира Брайкова, учител – СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, Пловдив
14:15-14:30 Предложение за въвеждане на учебен материал „Български светци и светини“ в училищната програма
докторант Недялка Ямакова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
14:30-14:45 Теория и практика на религиозното образование в предучилищна възраст в Старозагорска епархия
гл. ас. д-р Стефан Тончев – ТрУ-Стара Загора
14:45-15:00 Изобразителното изкуство в помощ на учителя по религия
гл. ас. д-р Адриана Любенова – ПУ „Паисий Хилендарски“
15:00-15:15 Иконата в религиозното образование: традиции и съвременност
гл. ас. д-р Татяна Иванова – СУ „Св. Климент Охридски“
15:15-15:30 Конкурсите за рисунка на християнска тематика в помощ на православното религиозно възпитание
докторант Николинка Климукова – СУ „Св. Климент Охридски“

15:30-16:00 Дискусия

16:00-16:30 Кафе пауза

16:30-16:45 Изучаването на история на музикалното изкуство – път към християнското духовно богатство
гл. ас. д-р Антония Балева – ПУ „Паисий Хилендарски“
16:45-17:00 Значението на Петър Динев за обучението по църковна музика в България
проф. д-р Юлиян Куюмджиев – АМТИИ, Пловдив
17:15-17:30 Великото славословие гл. 6 на Неофит Рилски – методически и изпълнителски проблеми в обучението по църковна музика
докторант Юлиян Одажиян – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

17:30-18:00 Дискусия

17 ноември (събота)

Пето заседание. Секция „Религия, образование, практика“

Модератори: гл. ас. д-р Маргарита Загарова, гл. ас. д-р Адриана Любенова
09:30-09:45 Образ Польской православной церкви – элемент воспитания членов общины
ас. Ян Моравицки – Лодзки университет, Полша
09:45-10:00 Дизайн. Христианский взгляд
доц. Сергей Тонковид – ЛГТУ, Липецк, Россия
10:00-10:15 Архангелският култ в стенописите на храм-паметника „Александър Невски“ – традиции и нововъведения
докторант Тотка Григорова – КМНЦ-БАН, София
10:15-10:30 Някои убеждения, свързани с пространството и облика на (съвременния) православен храм като резултат от теоретичен и образователен пропуск
докторант Ленко Григоров – УАСГ, София

10:30-11:00 Дискусия

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-11:45 Образователни аспекти на православното богослужение
проф. д. т. н. Апостол Делипапазов (архим. Авксентий) – ПУ „Паисий Хилендарски“
11:45-12:00 Йоаким I: от Aтонски монах до Търновски патриарх
Димо Чешмеджиев – ПУ „Паисий Хилендарски“ (КМНЦ-БАН, София)
12:00-12:15 Нравствено-възпитателни аспекти в проповедта на Врачанския митр. Климент във връзка с разразилия се пожар в град Враца през 1923 г.
докторант Мирослав Ангелов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
12:15-12:30 Педагогическо моделиране на слушателите чрез омилиите на св. Серафим, Софийски Чудотворец
докторант Снежанка Попова-Тотева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
12:30-12:45 Поклонническото пътуване – ефективна форма за практическо приложение знанията на учениците, изучаващи Религия-Православие в училище
Красимира Йорданова-Бръмбарова, учител – СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, Пловдив
12:45-13:00 Предизвикателства пред преподаването по религия в европейските светски училища през 21 в.
проф. д. ф. н. Георги Каприев – СУ „Св. Климент Охридски“ (ПУ „Паисий Хилендарски“)

13:00-13:30 Дискусия

13:30 Закриване на конференцията
14:00 Отпътуване на участниците

Източник: https://dveri.bg/

Свързани публикации:

Покана за участие в Международна научна конференция на тема „Религия-образование“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 × four =